Seznam přijatých dětí pro rok 2024–2025

Veselé Školky Šumperk logoZápisový web města Šumperk 

Pro zápis dítěte do naší školky využijte zápisový web od města Šumperk.

Veselé Školky Šumperk logoZápis – dokumenty 

Upozornění pro zákonné zástupce – česká verze