Seznam přijatých dětí pro rok 2024–2025

MŠ Zahradní

Mateřská školička, která rozvíjí lásku k fyzickému pohybu a sportu

MottoŘekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a budu si pamatovat. Nech mě udělat a zapamatuji si na celý život.

Veselé Školky Šumperk logoO Veselé školce Zahradní 

Naše mateřská škola je otevřená od 6.30 do 16.30 hod.
Odhlašování stravy dětí provádějte nejpozději pracovní den předem do 13.00 hodin

Vedoucí odloučeného pracoviště:
Jana Veselá

Zástupkyně ředitelky
tel.: 774 474 044
email: slunecni.vedouci@veseleskolky.cz

Třída MODRÁSCI – tel.: 774 474 052
Třída ŽLUŤÁSCI – tel.: 774 474 051

Mateřská školka Zahradní se nachází v okrajové části města blízko lesa. Součástí areálu je také prostorná zahrada. Naším cílem je vytvořit radostné, hravé a podnětné prostředí pro děti, jejich rodiče i zaměstnance. Děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd.

Je pro nás důležité chápání a respektování odlišností a nadání dítěte. Zohledňujeme individuální potřeby a rozvíjíme talent. Sami se neustále vzděláváme a klademe důraz na odborný růst v oblasti pedagogiky a psychologie. Ke vzdělání dětí používáme moderní metody s využitím interaktivní tabule.

U dětí posilujeme vztah k fyzickému pohybu a zdravému životnímu stylu. Realizujeme také nadstandardní aktivity včetně Logohrátek, Cvičeníčka, Sborečku a Divadelníčku.

Stravování je u nás kvalitní a plnohodnotné, podávané ve vhodných časových intervalech. Sledujte aktuální dění a fotogalerii naší školičky.

Jak to u nás vypadá? Podívejte se sami.

„Věříme, že každý rodič chce pro své dítě to nejlepší.“

Veselé Školky Šumperk logoRecenze rodičů 

Dobrý den, rád bych napsal pár řádků ke spokojenosti s docházkou naší dcery Ráchel Valouchové do Vašeho zařízení - MŠ Veselá školka, prac. Zahradní, tř. Žluťásci. 
 Ráchelka bude letos v červnu docházku po 4 krásných letech končit. Původně jsme si tuto školku i danou třídu vybrali podle tehdejší paní učitelky, co zde vedla sbor. Bylo pro nás tehdy nemilým překvapením, když jsem zjistili, že tato učitelka zde již nepracuje. Dokonce jsme zcela vážně uvažovali o přehlášení Ráchelky do jiné třídy, dokonce i na jiné pracoviště (tehdy do Rybek na pracoviště Sluneční, která pro nás byla při výběru na 2. místě). Po cca týdnu našeho rozčarování jsme si s paní uč. Jindřiškou, která se nám po zkušenosti s učitelkami na MŠ Prievidzské, kterou navštěvoval 4 roky starší bráška Ráchelky, zdála poněkud přísná a tvrdá, promluvili a ukázalo se, že stačilo si pouze vyměnit několik informací, ujištění a najednou bylo vše v pořádku. Při pohledu zpět musíme uznat, že je pí uč. Jindřiška skutečně správný člověk na svém místě. A nejen ona. I když pochopitelně nevidíme zcela do každodenního života ve školce, náš dojem z daného pracovního kolektivu (tedy nejen z učitelek-vychovatelek) je velmi pozitivní, prostředí zde díky němu vnímáme jako velmi přátelské až takřka rodinné. Naše dcerka si pak zvláště oblíbila paní uč. Míšu, kterou bere, nebo alespoň určitou dobu brala, bezmála jako svou kamarádku. Nepřísluší nám soudit, jaké mají ve školce jednotlivé učitelky role či úlohy (např. hodný a zlý policajt), každopádně "to" funguje výborně  Velmi dobře na nás působily také učitelky ze sousední třídy Modrásků, které se o Ráchelku staraly ve chvílích spojení obou tříd. Dalším naším postřehem je neuvěřitelná škála činností a programů, kterými děti ve školce procházejí - od výtvarných, sportovních, uměleckých (hudebních) a já nevím jakých ještě! S tím souvisí také parádní zázemí a vybavení školky - a to jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách. Vše má logiku, smysl, využití. Pohyb dětí na čerstvém vzduchu kdykoliv to jen bylo trochu možné, vycházky a sportování i mimo areál školky - super! No a třešničkou na dortu pak jsou nejrůznější akce, kterých jsme se mohli zúčastnit i my, rodiče - od různých besídek, přes různé tématické akce, hry a soutěže, vystoupení.... Nezřídka se mi stalo, že namísto vyzvednutí po "O" mě Ráchelka prosila, aby zde ještě mohla chvíli zůstat, např. než si něco dodělá....Neumíme si vůbec představit, že by do školky chodila třeba jen 1 rok. Pro Ráchelku jsou nesmírně důležité vztahy s ostatními dětmi, i když z toho často pramení zbytečně přemrštěná přání a reakce. Ráda se schází s mnoha dětmi i mimo školku a na většinu z nich se upřímně vždy těší. Jsme opravdu rádi, řekl bych i šťastní, že jsme pro zdravý a přirozený vývoj Ráchelky vybrali právě tuto školku  To, že bydlíme cca 200 m od této školky, už je jen takovým příjemným bonusem  Ne náhodou zde Ráchelku tak v září zřejmě vystřídá její mladší bráška 
Rodiče Ráchelky
Školku Veselé školky, ul. Zahradní, jsem si vybrala již při procházkách s kočárkem. Líbilo se mi umístění školky blízko našeho bydliště a velká zahrada, kde děti často pobývaly venku. Po přijetí holčiček do školky, do které dochází již 3- tím rokem, jsem byla mile překvapena vlídnou komunikací, individuálním a profesionálním přístupem a pochopením pro maminku, která odevzdává své děti do “cizí” péče.  Holčičky chodí do školky velmi rády, nyní se stává, že se jim nechce ze školky ani domů , když pro ně přijdeme o trošku dřív. Mají oblíbenou také předškolní přípravu ve “školičce”. Jsou spokojené i s pestrou stravou, pochvalují si obědy i svačinky . Děkuji za velmi profesionální a individuální přístup všem paním učitelkám a veškerému personálu!!, především vedoucí paní učitelce Jindřišce Dolinové a holčičkami velmi oblíbené paní učitelce Mgr. Míše Kociánové!!! . ❤️
S pozdravem a s díky Suchá Hana ( a Terezka a Anežka)
Dobrý den,  chtěla bych touto cestou moc poděkovat celému kolektivu za praci, kterou děláte. Jste skvělé... Naše dítě se do školky moc těší a užívá si to. Když je spokojené a šťastné dítě tak i rodiče cítí, že děláte dobrou práci.  Držíme palce a hodně zdraví
Rodiče Lindy Hladinových

Veselé Školky Šumperk logoJak to u nás vypadá