MŠ Veselá školka Šumperk - Zahradní

MŠ Veselá školka Šumperk - Zahradní

Mateřská škola se nachází v okrajové části města, je součástí sídliště v Temenici. Je dobře situována na rozhraní města a vesnice. V nejbližším okolí možnost zdravého pobytu dětí v přírodě, školu obklopuje prostorná zahrada s dostatkem stromů.

Budova se skládá ze dvou pavilonů panelového typu. Pavilon vlastní mateřské školy je jednopatrový. V každém patře jsou prostory určené pro oddělení (třída, herna, ložnice, šatna, umývárna a přípravna jídla). V přízemí navazuje na hernu terasa. Hospodářský pavilon, který je k budově MŠ připojen koridorem, je přízemní budova. Zde jsou prostory školní kuchyně, kanceláře a sklady.

Budova mateřské školy je obklopena zahradou. Umístění pavilonu na ploše pozemku dělí zahradu na dvě části. V části při vstupu do MŠ je hřiště a altánek ( využíváno za nepříznivého počasí). Zadní, větší část zahrady, je vybavena dřevěnými průlezkami, lanovkou, domečkem a skluzavkou. Zahrada je lemována vzrostlým živým plotem, má běžnou parkovou úpravu, která při pobytu dětí venku poskytuje dostatek stínu i sluníčka.

Provoz mateřské školy je zajišťován od 6.30 do 16.30 hodin

Vedoucí odloučeného pracoviště : tel.: 774 474 044  ms.zahrad@seznam.cz

Třída MODRÁSCI - tel. 774 474 052

Třída ŽLUŤÁSCI - tel. 774 474 051

Třídy

Aktuality