MŠ Veselá školka Šumperk - Temenická

MŠ Veselá školka Šumperk - Temenická

Naše mateřská škola je v provozu od 6:30 - 16:30 hod.

Tato škola panelového typu se nachází ve středu městských sídlišť na okraji města Šumperk. V objektu se nachází dvě třídy – Mravenci a Čmeláci – ve kterých pracují kvalifikované učitelky s dlouholetou pedagogickou praxí.

Stravu dětí odhlašujte jeden pracovní den předem do 13:00 hod.

Vedoucí odloučeného pracoviště : 774 474 041 email: ms.tem@seznam.cz 

Třída MRAVENCI - tel. 774 474 053  

Třída ČMELÁCI - tel. 774 474 054  

 

Pracujeme podle zpracovaného Třídního vzdělávacího programu, jež vychází z Rámcového programu předškolního vzdělávání, Metody dobrého startu, z programu Začít spolu.

Nabízíme dětem didakticky cílené činnosti formou her v centrech aktivit. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru a její dokončení.

Zrekonstruovaná zahrada poskytuje dětem dobré možnosti k pohybovým aktivitám a volným zájmovým hrám. Dostatek zeleně zajišťuje přirozený stín a krásný pohled na rozhlednu Háj probouzí v dětech citový vztah k domovu a svému městu.

Třídy

Aktuality