Seznam přijatých dětí pro rok 2024–2025

MŠ Prievidzská

Mateřská školička s nadstandardní péčí o rozumově nadané děti.

MOTTO „Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

Veselé Školky Šumperk logoO Veselé školce Prievidzská 

Naše mateřská škola je otevřená od 6.30 do 16.30 hod.
Odhlašování stravy dětí provádějte nejpozději pracovní den předem do 13.00 hodin.

Bc. Božena Bára Václavková
Zástupkyně ředitelky
tel.: 774 474 104
email: prievidzska.vedouci@veseleskolky.cz

Kontakty na jednotlivé třídy:

KOŤÁTKA  – tel.: 774 474 045 
ŠTĚŇÁTKA- tel.: 774 474 046
VČELKY  tel.: 774 474 049
MOTÝLCI tel.: 774 474 047
PTÁČCI – tel.: 774 474 048

V současné době provozujeme v mateřské škole Prievidzská čtyři třídy pro děti ve věku od 3 do 6 let. V jedné z nich se věnujeme dětem ve věku od 3 do 6 let s potenciálem mimořádného rozumového nadání (MRN). Rozdělení dětí ve smíšených věkových skupinách pomáhá řešit problémy v citové a sociální oblasti. Děti se tak lépe adaptují na nové prostředí. 

V kroužku Logohrátky je dětem jednou týdně věnována logopedická péče. Abychom poskytli vašemu dítěti tu nejlepší péči, spolupracujeme s odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie. Kromě toho neustále podporujeme další vzdělávání našich skvělých kvalifikovaných učitelek. Při stravování jsou dodržovány vhodné intervaly. Můžete se spolehnout na plnohodnotné a vyvážené pokrmy. 

Dětem s potenciálem MRN je poskytováno rozšiřující  vzdělávání formou projektového učení. Rozšiřující výuka je zaměřená dle metody NTC II na rozvoj kognitivních schopností, práce s abstraktními pojmy a symboly, cvičení představivosti, sériování a klasifikace, asociace a analogie s použitím abstraktních symbolů. Rodiče zapojujeme do výuky pomocí společných domácích úkolů, které potom děti prezentují ve školce svým kamarádům. Ve třídě pracujeme také podle některých zásad programu „Začít spolu“, kde využíváme především prožitkové učení.

Jak to u nás vypadá? Podívejte se sami.

„Věříme, že každý rodič chce pro své dítě to nejlepší.“

Veselé Školky Šumperk logoRecenze rodičů 

Když jsme vybírali  s manželem školku byli jsme fascinováni osobním přístupem, který nám byl naší školkou poskytnut a který bych srovnala s úrovní soukromé školky. Vzhledem k našim pracovním povinnostem jsme se nemohli zúčastnit dne otevřených dveří, ale paní ředitelka neváhala a ihned nám domluvila termín s potenciální a zároveň současnou paní  učitelkou naší dcery, paní Václavkovou. Ta se s námi osobně sešla, byla velmi milá  a opravdu se nám dlouhou dobu individuálně věnovala a poskytla nám maximální součinnost a pomoc při rozhodování o tom, která ze školek v okrese by byla pro dceru nejvhodnější.   Velmi nás zaujal přístup k hudbě paní učitelky, který se shodoval s přístupem naším a informace o tom, že se ve třídě skoro každý den zpívá a hraje na hudební nástroje pro nás byla velmi potěšující. Další výhodu oproti ostatním školkám vnímáme v tom, že třída je smíšená a jsou v ní děti různé věkové kategorie. Myslím, že i to pomohlo naší dceři k tomu aby při nástupu do školky ani jednou nezaplakala. Jednoduše kolem ní nebylo tolik malých a vystrašených dětí, které by plakaly.  Rozumím tomu, že v ostatních školkách je velmi těžké vzít nejmladší ročník třídy a vykonávat s ním složitější aktivitu typu pouštění draka atp, ale díky smíšené třídě naše dcera opravdu všechny tyto aktivity vykonává hned od nástupu do školky a je nadšená. Zároveň se učí samostatnosti od starších dětí. Během několika málo dnů se začala sama převlékat, skládat si oblečení do úhledných hromádek a  mnoho dalších věcí. Nyní je dcera ve školce už půl roku, a mě těší, že paní učitelky, které kolem ní jsou dělají skutečně svojí práci , protože ji mají rády a mají rády jejich děti. Naše dcera jejich lásku cítí a do školky se každý den těší. Děkuji za to.
Ing. Kamila Skalíková
Ráda bych se podělila o naši spokojenost se školkou na Prievidzské, konkrétně se třídou Štěňátek. Navštěvujeme školku už dlouhých 6 let. Syn začínal ve třídě pro 2-3 leté děti a už tehdá jsme věděli, že bylo správné rozhodnutí děti přihlásit právě do této školky. Naše paní učitelky jsou moc milé, vstřícné a jejich přístup k dětem je ukázkový, tak jako ostatního personálu starajícího se o děti a provoz třídy.  Oceňujeme nejvíce ochotu, pestrý program a schopnost přizpůsobit se potřebám dětí. Každý den nás paní učitelky vítají s úsměvem, pozitivní náladou . Naše dcera se každý den do školky těší a syn byl ukázkově připraven na 1. třídu  . Všem bych chtěla touto cestou poděkovat, velice si Vaší práce vážíme a ceníme!   Velké díky patří i do kuchyně, kde paní kuchařky připravují každý den samé dobroty!   Rodičům co zvažují jakou školku si vybrat  pro své děti doporučiji naši třídu Štěňátek    S úctou a poděkováním
Korcovi
Chtěla bych kladně ohodnotit přátelskou a pohodovou atmosféru ve školce. Díky vstřícnému přístupu učitelek ve třídě, chodí syn každé ráno do školky s úsměvem a moc se těší na další nové a vždy originální aktivity, které jsou pro děti připravovány. 
Žaneta Hetmánková
Naše prvorozená dcera začala chodit do Veselé školky v necelých třech letech. Vzhledem k jejímu věku dlouho tesknila po svých rodičích, ale díky vynikajícímu přístupu celého personálu a zejména učitelek z oddělení Broučků, svůj stesk brzy překonala. Dnes se již každé ráno do své školky velice těší. S manželem si velmi ceníme práce celého kolektivu MŠ Prievidzská pro jejich velmi pestrý vzdělávací program, který přispívá k všeobecnému rozvoji našeho dítěte. Za nás mohu Veselou školku všem vřele doporučit.
Pavlína Langhammerová
Veselá školka  je součástí našeho života již 2.5 roku. První a velmi pozitivní zkušenost jsme s dcerou měly v oddělení od 2 do 3 let, kde jsme mohly využít adaptační dny, což byly příjemné a pro nás obě důležité chvíle. Paní učitelky a chůva byly úžasné, malá na ně vzpomíná dodnes a těžko se s nimi loučila.  Po roce docházky dcerka pokračovala v rámci Veselé MŠ, nastoupila do školky na Prievidzské.    V Prievidzské školce dcerka navštěvuje třídu štěňátek, začátky byly pro malou těžší, byla to velká změna. I v této třídě jsme mohly využít adaptační dny, které situaci podstatně ulehčily, opět je to pro nás velmi pozitivní zkušenost. Interiér i exteriér školky je krásný a moderní. Jedná se o velmi příjemné prostředí. Máme štěstí na úžasné paní učitelky i asistentky...jsou velmi milé, lidské a ochotné, malá do školy chodí moc ráda. Vše, co jsme doposud potřebovaly, vykomunikovaly jsme ve školce k naší spokojenosti.   Školka vždy nabízela pro děti obrovské množství zážitků, kroužků apod... V období covidu je bohužel vše komplikovanější a spoustu akcí pro děti nemohou realizovat tak, jak bývalo zvykem...   Nemohla jsem si však nevšimnout, že nyní se dětem snaží školka vše vynahradit tak, jak  to okolnosti dovolují...v této nelehké době vedení i pracovní kolektiv tříd hledá cesty, jak pro děti připravit zábavný vzdělávací program a spoustu zážitků. Dcera i já jsme spokojené a věřím, že to tak zůstane.  Do práce odcházím s naprostým klidem a důvěrou, že je o mou dceru dobře postaráno a že zažívá hezké chvíle.  Děkuji ❤. 
N. a L.
MŠ na Prievidzské se nachází na klidném místě na okraji města a poskytuje dětem hezké zázemí v podobě prostorné zahrady a venkovního hřiště, kde mohou děti trávit čas na čerstvém vzduchu. Vnitřní prostory školky jsou útulně zařízené a poskytují dětem pocit druhého domova. Velice oceňujeme spolupráci s p. učitelkami a vychovatelkami, kde nechybí důraz na upřímnost, vzájemnou důvěru a ochotu postavit se k případným problémům profesionálně. Vyzdvihujeme také individuální přistup s přihlédnutím k osobnosti a povaze našeho dítěte, které zde má ideální prostor k sociálnímu a mentálnímu rozvoji. Líbí se nám možnost podpory vzdělávání nadaných děti s využitím moderních technologií (interaktivní tabule apod.). V neposlední řadě chválíme přístup kuchyně a vedení dětí k racionální výživě.   Speciální poděkování patří p. uč. Tefferové za přístup při řešení drobného problému a p. uč. Renatce, kterou má náš syn moc rád (omlouváme se za případné zkomolení a neznalost příjmení). 
David a Lucie Šrámkovi
Jako rodiče malých holčiček jsme před časem vybírali mateřskou školku. Zvolili jsme Veselou školku v Šumperku a postupně obě naše dcerky začaly navštěvovat školku na Prievidzské ulici, konkrétně oddělení Včelky. Holčičky od prvního dne chodily do školky s úsměvem a celé natěšené, co je ten určitý den čeká. I když je současná situace nepříjemná pro všechny, milé paní učitelky dělají vše pro to, aby to děti nijak nepocítily a v rámci omezených možností se snaží dětem docházku zpestřit a zpříjemnit. Všichni jsme se školkou moc spokojeni a doporučujeme ji i dalším rodičům. 
Pírkovi