MŠ Veselá školka - Temenická Zelená

Naše nově zrekonstruovaná mateřská škola se specifikuje na děti od 2 let a nachází se ve středu městských sídlišť na okraji města Šumperk.

Snažíme se s dětmi pracovat a vzdělávat je formou hry. Denní řád je dostatečně pružný a tak umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru i odpočinek.

Provoz mateřské školy je určen pro děti od 2 let a to od 6:30 – 16:30 hod.

Přihlašování a odhlašování dětí: den předem do 13.00 hod.

Vedoucí učitelka : tel. 722 487 087 ms.temenicka@seznam.cz

Třída Berušky - tel. 722 486 847

Třída Veverky - tel. 722 486 836