Seznam přijatých dětí pro rok 2024–2025

Sluneční zahrada

Sluneční zahrada

Dotační program: Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji

 Uskutečnění: Odloučené pracoviště MŠ Sluneční získalo v tomto školním roce dotaci z Olomouckého kraje na projekt s názvem „Sluneční zahrada“ a v rámci tohoto projektu se jí podařilo zvelebit školní zahradu k výsadbě a pěstování zeleniny a vzbudit u dětí ekologické smýšlení.