Seznam přijatých dětí pro rok 2024–2025

MŠ Veselá školka Šumperk 80

MŠ Veselá školka Šumperk 80

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019549
Zahájení realizace projektu: 1.3.2021
Ukončení realizace projektu: 28.2.2023
Doba trvání projektu: 24  měsíců
Výše podpory: 633 872,00 Kč
Tento projekt je spolufinancován evropskou unií.
Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení našeho týmu o chůvu a realizace projektových dnů ve výuce.