Seznam přijatých dětí pro rok 2024–2025

„Květinová zahrádka je pro všechna zvířátka“

„Květinová zahrádka je pro všechna zvířátka“

Dotační program: Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022

Uskutečnění: Odloučené pracoviště MŠ Sluneční 38 získalo v tomto školním roce opět dotaci z Olomouckého kraje na projekt s názvem: „Květinová zahrádka je pro všechna zvířátka“. V rámci tohoto projektu měly děti možnost pozorovat vývoj motýlů od larev až po vypuštění nových motýlích jedinců Babočky bodlákové do volné přírody. Děti si také zasely motýlí louku, vysázely motýlí keře a ve spolupráci s rodiči vybudovaly bylinkovou spirálu. Na závěr tohoto projektu si nechala MŠ na školní zahradu instalovat velký hmyzí hotel pro pozorování různých druhů hmyzu.