Akce Jerusalema

„Cestička k úspěchu“

„Cestička k úspěchu“

Vážení rodiče,
Mateřská škola Veselá školka Šumperk a město Šumperk získalo grant v rámci Partnerství Comenius Regio na realizaci projektu „Cestička k úspěchu“ který se věnuje problematice nadaných dětí.

V ČR je rané identifikaci nadaných dětí věnována dosud malá pozornost. Právě tento projekt napomáhá větší informovanosti rodičovské i pedagogické veřejnosti a vytyčuje základy nové formě výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných dětí v našem regionu.                 

Výstupem tohoto projektu je skupinová integrace pro mimořádně nadané děti
v MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1.

Nejčastější  projevy, které  mohou ukazovat na mimořádné nadání u Vašeho dítěte, dle L. K. Silvermanové  to jsou  např.:

 • neobvyklá čilost již v raném dětství
 • menší potřeba spánku
 • dlouhé období koncentrace
 • vysoká míra aktivity
 • velmi brzy se usmívá, pozná blízké osoby
 • intenzivní reakce na hluk, bolest, frustraci
 • pokročilý vývoj skrze vývojové mezníky
 • neobyčejná paměť
 • radost z učení a rychlost učení
 • raný a rozsáhlý rozvoj jazyka
 • fascinace knihami
 • zvídavost
 • excelentní smysl pro humor
 • abstraktní myšlení a schopnosti řešení problémů
 • živá představivosti (např. imaginární společníci)
 • citlivost a soucit

Pokud dítě vykazuje většinu těchto charakteristik, prosíme rodiče, aby se obrátili na:
MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, tel. č.  774 474 040
Pedagogicko – psychologická poradna OK, Husitská 12, Šumperk, tel. č. 583 215 279.