Akce Jerusalema

Pokyny k zápisu

Pokyny k zápisu

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol ve městě Šumperku pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 04.05.2021 a 05.05.2021Elektronické podávání žádostí do MŠ bude spuštěno dne 01.04.2022.

Zápis dětí do MŠ : https://webservices.sumperk.cz/webservices/mszapis/

Akce Jerusalema