Zaměření

V naší Veselé školce pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Chcem se učit, chcem si hrát, objevovat, poznávat", který jsme sestavili s ohledem na místní podmínky a možnosti. Našim cílem je vhodně doplňovat rodinnou výchovu a přispívat tak především k celkové tělesné i duševní pohodě dítěte. Snažíme se u dětí rozvíjet vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, komunikaci a připravovat dítě tak, aby se umělo vyrovnat s životní realitou v níž vyrůstá a bude vyrůstat, umět se v životě prosadit, uplatnit a vážit si sebe samo.

Snahou všech zaměstnanců je zachovávat atmosféru klidného a rodinného prostředí , v němž na prvním místě budou vždy stát děti, vytvářet jim takové zázemí , aby se v mateřské škole cítily příjemně, bezpečně, radostně a spokojeně. Aby školka pro ně byla místem, kde mají své kamarády a kde vznikají první přátelství. Aby se těšily na to, co zase budeme dělat, co si budeme vyprávět a na co si budeme hrát. Aby si oblíbily své učitelky a těšily se na sebe. Aby prošly tímto krásným a bezstarostným obdobím a byly připraveny na školní povinnosti.