Zaměření

Naším cílem je šťastné a spokojené dítě ve školce plné kamarádů, veselých her a zajímavých činností, která je otevřená pro každého, kdo si v ní chce hrát.

Ve školní roce 2002 – 2003 začala škola pracovat podle programu „Začít spolu“. Program vytváří základy pro postoje, znalosti, dovednosti a schopnosti dětí jako jsou:

vzájemně spolupracovat a být tolerantní k individuálním, kulturním a etnickým odlišnostem.

Náš program komplexně rozvíjí osobnost dítěte. Činnosti jsou pečlivě vybírány tak, aby se dítě zdokonalovalo po všech stránkách . Při práci s dětmi je kladen důraz na individuální přístup ke každému dítěti a spolupráci s rodinou. Spontánní i řízené činnosti probíhají formou her v různých centrech aktivit, která jsou vybavena pomůckami a různorodým materiálem. Dítě je rozvíjeno v oblasti citového rozvoje, sociálního cítění, inteligence a myšlenkových procesů. Činnosti dětí jsou programově sestaveny do sezónních rozvrhů /jaro, léto, podzim, zima/.