Zaměření

V současné době provozujeme v naší mateřské škole 4 třídy pro děti ve věku 2 - 6 let a jednu třídu pro děti od 3 - 6 let, ve které jsou integrovány děti s potenciálem mimořádného rozumového nadání. Děti soustřeďujeme v přirozeném sociálním prostředí, v heterogenních skupinách. Toto uspořádání nám pomáhá řešit problémy zejména v citové a sociální oblasti. Děti se lépe adaptují na nové prostředí se svými sourozenci, přicházejí tak do školky s úsměvem a nápodoba starších dětí hraje také svou velmi důležitou roli. Všechny třídy mají označení v podobě zvířátek ( Štěňátka, Včelky, Broučci, Ptáčci, atd.), které umožňují dětem i rodičům lepší orientaci při pohybu v naší mateřské škole.

MŠ PrievidzskáMŠ PrievidzskáMŠ PrievidzskáMŠ PrievidzskáMŠ PrievidzskáMŠ PrievidzskáMŠ PrievidzskáMŠ PrievidzskáMŠ PrievidzskáMŠ PrievidzskáMŠ PrievidzskáMŠ Prievidzská