Spolupracujeme s PPP

Naše MŠ „Veselá školka“ spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou ( dále jen PPP ) již několik roků. Nejdříve PPP plnila funkci institutu poradního a vzdělávacího pro pedagogické pracovnice našeho zařízení a nabízela nám vzdělávání na seminářích, které nás vždy dokázaly obohatit.

Ale v poslední době se osvědčila i mírně odlišná forma spolupráce a to externí: docházejí k nám jejich odbornice, aby na besedě podaly rodičům pomocnou ruku při posuzování školní zralosti dítěte. Se souhlasem zákonných zástupců pak děti orientačně vyšetří a nabídnou jim pro dítě specifické programy, které pomáhají případnou nezralost v některé oblasti překonat a napravit. Nejčastěji jde o grafomotorické potíže, které dětem ztěžují výuku psaní či o pravolevou orientaci dítěte, která bývá v rodinách opomíjena. Dalším problémem spousty dětí je oslabení v oblasti zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, což se neblaze projevuje při výuce čtení.

Pokud nejsou rodiče pevně rozhodnuti, zda dítěti školní docházku odložit, pomáhají i s rozhodováním, protože jde o zásadní rozhodnutí pro další zdravý vývoj potomka.

PPP také poskytla našim pedagogům některé materiály, které nám pomáhají při práci s předškoláky a mohou naznačit specifické potíže jednotlivých dětí a včas nám poskytnout vhodnou formu přístupu k jejich nápravě. Nejvíce se nám osvědčil „Stimulační program.“

Naopak učitelky MŠ pomáhají pracovnicím PPP vyplňováním dotazníků, o které se při vyšetření dětských klientů mohou opírat a tak zohlednit práci dítěte i v odlišném prostředí, než je rodina nebo kancelář PPP.

Je to spolupráce oboustranně prospěšná, kdy si v zájmu zdravého vývoje dítěte pomáhají odbornice tak, aby nebyl vývoj ani bržděn, ani příliš urychlován a aby vše proběhlo zdárně k plynulému přechodu do náročného prostředí základní školy.