Předškoláci

Práce s předškolními dětmi
Děti pracují podle Metody dobrého startu, cvičením se sleduje harmonický rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech a příprava dětí na výuku čtení a psaní .

 Angličtina
Děti se hravou formou seznamují s angličtinou, naučí se aktivně používat slovní zásobu, fráze, hry, rýmovačky, písničky, tvořit věty a získají pevný a kvalitní základ pro pozdější výuku na základní škole.