Pokyny k zápisu

Zápis na školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 4. 5. 2021 od 8:00 - 16:00 hod. a 5. 5. 2021 od 8:00 - 12:00 hod v MŠ Prievidzská.

Před podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ je třeba se nejprve zaregistrovat do elektronického systému zápisu:

Vaše případné dotazy Vám zodpoví vedoucí učitelka daného pracoviště.

Systém pro nové žádosti bude spuštěn od 1. 4. 2021 od 8:00

Registrace zde: webservices.sumperk.cz/webservices/mszapis/