Naše další aktivity

V programu Začít spolu je velmi důležitá komunikace mezi týmem školy a rodinami a vytvoření dobrého partnerského vztahu. Pořádáme společně s rodiči mnoho aktivit: tvořivá odpoledne, ukázky práce s dětmi, besídky, karnevaly, oslavy svátků.