Nadané děti

Do oddělení „VČELKY“ je integrovaná skupina dětí, kterým byl v pedagogicko-psychologické poradně diagnostikován potenciál mimořádného rozumového nadání (MRN).

Při práci s dětmi využíváme metodu NTC learning, která se používá k identifikaci dětí s nadáním. Úzce spolupracujeme s několika partnery zabývajícími se vzděláváním těchto dětí.

Dětem s potenciálem MRN je poskytována rozšiřující výuka formou projektového učení. Rozšiřující výuka je zaměřená dle metody NTC II na rozvoj kognitivních schopností, práce s abstraktními pojmy a symboly, cvičení představivosti, sériování a klasifikace, asociace a analogie s použitím abstraktních symbolů. Děti pracují s abstraktními symboly, jako jsou vlajky států, značky aut, dopravní značky, loga, písmena a piktogramy. K výuce děti s nadšením využívají robotické auto, kterému s oblibou plánují trasu jízdy. Hrají různé hry na procvičení hlásek ve slově, paměti a myšlení. Rodiče zapojujeme do výuky pomocí společných domácích úkolů, které potom děti prezentují ve školce svým kamarádům. Ve třídě pracujeme také podle některých zásad programu „Začít spolu“, kde využíváme především prožitkové učení.

Třída s interaktivní tabulí, která náleží k oddělení Včelek, je místem, kde se nejstarší děti připravují na školu. Jsou zde školní lavice, ve kterých se děti učí soustředit na zadaný úkol a mají svůj potřebný klid při přípravě na školu. Všechny děti mají možnost pracovat také na interaktivní tabuli se speciálními vzdělávacími programy, mají k dispozici deskové a logické hry, atlasy, hlavolamy, pracovní listy pro rozvoj rozumových schopností a náčiní pro rozvoj motorických dovedností, např. velmi oblíbený dětský padák vhodný pro hry rozvíjející koordinaci pohybu.

K nadstandardním aktivitám patří také velký výběr volitelných kroužků, které si děti mohou vybírat podle svých zájmů a zálib.

Jsme školka spolupracující s Mensou ČR, prezentace školky

Nadané dětiNadané dětiNadané dětiNadané děti