Hry v angličtině

Milí rodiče,
výuku anglického jazyka v mateřských školkách provádím po dlouholeté praxi ve Velké Británii.
Pokud jste měli možnost shlédnout mou webovou stránku www.fun-with-english.com uvidíte, že se snažím následovat metodu Marie Montessori, se kterou jsem byla seznámena ve Velké Británii a která je nejvhodnější pro udržení pozornosti dětí a zároveň pro udržení zajímavosti hodiny zpíváním písniček, při kterých se děti učí zábavnou formou. Písně vybírám tak, aby souvisely s vybranými tématy, ale beru také ohled na to, co se dětem líbí a o co projeví větší zájem.
Výuka Fun with English se skládá ze tří základních částí, ale jednotlivé aktivity trvají 3 až 5 minut. Ze zkušeností vím, že například 3-4leté děti jsou schopné pracovat 45 minut, ale jednotlivé aktivity nesmí trvat déle než 5 minut a je potřeba střídat klidové aktivity s pohybovými. Hodina začíná písničkou „Hello“, kdy pozdravíme všechny přítomné děti a po úvodní písni si zazpíváme 2 další v rámci opakovaní.
V druhé části se věnujeme nové slovní zásobě, kdy striktně dodržuji třífázovou výuku jazyka. Následuje nová písnička a nebo pohádka. Ve třetí části hodiny hrajeme pohybové hry, přičemž opakujeme slovní zásobu jak novou, tak i z předchozích lekcí. Při lekcích střídám zajímavé předměty, jako jsou malé tabulky s křídou, nebo různé materiály, které jsme používali pro britské děti. Nakonec si zazpíváme písničku „Good Bye“ a děti už ví, že na ně čeká odměna formou nálepky.
Každoročně provádím vánoční show, kde mohou rodiče shlédnout za pouhých pár týdnů zájem a pokrok svých dětí. Na konci školního roku provádím závěrečnou ukázkovou lekci. Z vlastních zkušeností vím, že je důležité rozvíjet cizí jazyk u dětí v raném věku, kdy jsou děti tvárné a tudíž je pro ně přirozené se vědomostně vyvíjet. Je velice důležité dále pokračovat a nenásilnou a přirozenou formou jim umožnit vnímat cizí jazyk. Budou mít velice dobrý základ pro studium jazyka na základní a střední škole i do života.

Hry v angličtiněHry v angličtiněHry v angličtiněHry v angličtiněHry v angličtiněHry v angličtině