Cvičeníčko

Kroužek Cvičeníčko, je určen dětem ve věku 4-6let. Děti zde každý týden dle cíleného plánu procvičí všechny svalové skupiny. Ať již formou opičích drah či cvičení s různými pomůckami. Projdou základy jógy, cvičení s balóny/velkými i malými/,učí se různé dovednosti, jako jsou různé typy kotoulů, přeskoků, poskoků apod. Cílem kroužku je v prvé řadě uspokojit  jejich potřeby,aktivizovat je k dosahování sportovních výkonů,posílit vztah ke zdravému způsobu života,upevňovat návyky správného držení těla a podporovat socializaci dětí a jejich společenský rozvoj. Vše se děje formou zábavné hry a cílem je všeobecná průprava pro všechna sportovní odvětví. Děti si zde nejen utváří svůj kladný vztah ke sportu, ale i k vystupování. S kroužkem se každoročně zúčastňujeme několika akcí, Zábřežská Mateřinka, Den Země, Kloboukový den, Bambiriáda, Slavnosti města kde děti předvedou  své vystoupení.

Učitelka: Jindřiška Dolinová
Délka: 45 minut
Den: úterý
Čas: 15.30 - 16.30 hod.