Předškoláci

Předškolní děti jsou připravovány hravou a zábavnou formou na vstup do základní školy.

Schází se každý čtvrtek ve "Školáčku", který si kladé za cílrozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky. Děti plní speciální úkoly pro rozvoj grafomotoriky, držení psacích potřeb, rozvíjí a prohlubují si získané vědomosti, matematické představy, logické operace, procvičují správnou výslovnost a vykonávají mnoho dalších zajímavých a přínosných činností.