Předškoláci

Předškolní děti jsou připravovány hravou a zábavnou formou na vstup do základní školy.

Děti se schází v době vhodné pro individuální práci /odpoledne, zejména v době odpočinku ostatních dětí / , Klademe si za cíl rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky. Děti plní speciální úkoly pro rozvoj grafomotoriky s důrazem na správné držení psacích potřeb, rozvíjíme a prohlubujeme jejich získané vědomosti. V přírodě rozvíjí své znalosti a schopnosti každý čtvrtek v době od 12:30 - 14:00 hod. Tyto aktivity nazýváme Všeználek v přírodě.V  dětech se snažíme vzbudit ekologické vnímání a lásku k přírodě.