Pokyny k zápisu

Zápis na školní rok 2018/2019 proběhne 2. a 3. května 2018. Systém pro nové žádosti je již otevřen.

Před podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ je třeba se nejprve zaregistrovat do elektronického systému zápisu:
webservices.sumperk.cz/webservices/mszapis/