MŠ Veselá školka - Temenická Zelená

Naše nově zrekonstruovaná mateřská škola se specifikuje na děti od 2 let a nachází se ve středu městských sídlišť na okraji města Šumperk.

V objektu se nachází dvě třídy, každá s kapacitou 18 děti:

Třída Berušky :     kontakt: 722 486 847

Třída Veverky:       kontakt: 722 486 836


Provoz mateřské školy je určen pro děti od 2 let a to od 6:30 – 16:30 hod.

Přihlašování a odhlašování dětí: den předem do 13,00 hod.

Snažíme se s dětmi pracovat a vzdělávat je formou hry. Denní řád je dostatečně pružný a tak umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru i odpočinek.