MŠ Veselá školka Šumperk

 V současné době provozujeme v naší mateřské škole třídy pro děti ve věku 2 - 6 let, jedna třída pro děti od 4 - 6 let, ve které jsou integrovány děti s potenciálem mimořádného rozumového nadání. 


Děti soustřeďujeme v přirozeném sociálním prostředí, v heterogenních skupinách. Toto uspořádání nám pomáhá řešit problémy zejména v citové a sociální oblasti. Děti se lépe adaptují na nové prostředí se svými sourozenci, přicházejí do školky s úsměvem a nápodoba starších dětí pomáhá mladším dětem v jejich rozvoji.

V mateřské škole Prievidzská je ve spolupráci s městem Šumperk zřízena jedna třída pro děti ve věku od 2 – do 3 let. V této třídě je odlišný denní režim přizpůsobený potřebám takto malých dětí.

Vedení školy podporuje odborný růst učitelek, a vytváří pro ně potřebné podmínky.

Vedení mateřské školy:

Poslední fotogalerie